Sierwerk

Pinakels

Pinakel wordt ook wel piron of dakpunt genoemd. Met een pinakel kun je een torenpunt van een dak verfraaien en afdekken om inregenen te voorkomen. Pinakels worden vaak van zink gemaakt, maar koper en lood komen ook voor, al dan niet verguld. Het maken van een pinakel is vaak het werk van een koperslager.

Kerkelijke kunst

Door de eeuwen heen zijn kerken versierd met de prachtigste voorwerpen. Bekwame ambachtslieden maakten in opdracht van de kerk zelf of van gelovigen tal van bijzondere kunstvoorwerpen die een functie hebben in de kerk. Denk aan een kroonluchters, een rijk versierd hekwerk, een doopvont, monstrans, wierookvat, kandelaar enz. Deze voorwerpen zijn vaak zeer oud en lijden onder de tand des tijds. Een koperslager kan ze restaureren en ze daarmee in hun oude luister herstellen.

Vergulden

Vergulden geeft een voorwerp een prachtige uitstraling. Een gouden laag vormt een betere bescherming tegen weersinvloeden dan verf of vernis. Goudverf of vernis moet na geruime tijd worden vervangen. Het bladgoud daarentegen gaat veel langer mee. Verzilveren is ook mogelijk, bijvoorbeeld van een kandelaar of andere (kerk)-interieurvoorwerpen.Vergulden en verzilveren hoort ook bij het werk van een koperslager.

Overig sierwerk

Omdat metalen voorwerpen lang meegaan, kunnen de gebruikers daarmee op den duur een emotionele band krijgen. De koperslager krijgt dan ook heel bijzondere verzoeken om zulke voorwerpen te restaureren. Denk aan een snuitlamp uit grootmoeders tijd, aan potten, pannen en koperen ketels, een doofpot en een kolenkit. Aan zulke voorwerpen is vaak een mooi verhaal verbonden en de koperslager helpt de eigenaren hun dierbare herinnering daaraan te bewaren.